Blog

Obsah celého blogu:

Začít znova (3.3.2003)

Deník budou psát všichni (3.3.2003)

Jsme už jednou nohou v hrobě (4.3.2003)

Když chr­líme hodně textu, můžeme kaš­lat na kva­litu (5.3.2003)

Zrezivělé sate­litní antény (6.3.2003)

Kde kdysi pře­bývala víra, není nic než trosky (7.3.2003)

Fůze spo­lečností McDonald’s a KFC (10.3.2003)

Na vlastní pěst (11.3.2003)

Par­chant Amor (12.3.2003)

Máslo jsi a v máslo se roz­pus­tíš (13.3.2003)

Ato­mový děda (14.3.2003)

Máš vlasy jako Ježíš Kris­tus (17.3.2003)

Kult leteckých neštěstí (18.3.2003)

Všechny možnosti jsou špatné (19.3.2003)

Sad­dám Husajn nee­xis­tuje (20.3.2003)

Zatlu­čte okna, zamknětě dveře. Medi­tujte (21.3.2003)

Sovi­nec (24.3.2003)

Ty dvě kulky by si každý při­nesl sám (25.3.2003)

Máslo v blázinci (26.3.2003)

Jednoho dne jsem nic nechápal (27.3.2003)

Tramvaj a sku­tečnost (28.3.2003)

Je pří­jemné být papouš­kem (2.4.2003)

Vyře­šíme život (3.4.2003)

Praha, Brno, Hypernova, Makro, Par­koviště, Dálnice (4.4.2003)

Butyrizmus jako smysl (5.4.2003)

Jak je důležité neu­stále naplno pra­covat (7.4.2003)

Ústřední pro­blém moderního člověka (8.4.2003)

Jaro je tu! (9.4.2003)

Trpím ira­ci­o­nální averzí (10.4.2003)

Gud­der (12.4.2003)

Nemít žádnou práci — dělat si co já chci (14.4.2003)

Je důležité uvě­do­mit si pocit štěstí (16.4.2003)

Vtahování do ubo­hého děje (17.4.2003)

Butyrizmus poli­tické praxe (19.4.2003)

Sad­dám Husajn nee­xis­tuje. No a co (22.4.2003)

Metro a nadprů­měrně vysocí ces­tu­jící (25.4.2003)

Odhalení (26.4.2003)

Oddychový čas (29.4.2003)

All your but­ter are belong to us (7.5.2003)

O svo­bodě (13.5.2003)

1851 (16.5.2003)

Láka­dlo vysoké návštěvnosti (21.5.2003)

Dik­ta­tura designu (27.5.2003)

Dítě zcela zdarma (30.5.2003)

Nedů­stojná oslava (1.6.2003)

Butter’s to prevail (2.6.2003)

Poze­mek za jedno máslo (4.6.2003)

Nic zvlášt­ního (5.6.2003)

Opravují syna­gogu (7.6.2003)

Koho tu hle­dáte (10.6.2003)

Sebevražednost (13.6.2003)

Utrus svůj hlas (16.6.2003)

Malá noční hudba (18.6.2003)

Splašený kalen­dář (23.6.2003)

Pohřešuje se zelená šňůrečka (27.6.2003)

Rea­lity Hack #002 se zdařil (30.6.2003)

Malá parano­idní vzpo­mínka (4.7.2003)

Kááááávu si (7.7.2003)

Máslo v roz­hlase (10.7.2003)

Pozdrav z expe­dice (15.7.2003)

Pozdrav z expe­dice II (16.7.2003)

Ces­tou (18.7.2003)

Pro­bodnutá ruka (22.7.2003)

Zmar (26.7.2003)

A zase smysl (28.7.2003)

Nebez­pečná droga (1.8.2003)

Dět­ská pojistka (5.8.2003)

Lead Don’t Follow (16.8.2003)

Úspěšní a úžasní (18.8.2003)

Prase ve tvaru sekané (19.8.2003)

1968 vs. 1984 (22.8.2003)

Měl jsem sen (24.8.2003)

Malá letní pří­loha (30.8.2003)

Kde jsou sakra ty dveře (8.9.2003)

Flash mob (10.9.2003)

Más­lo­spe­ranto (11.9.2003)

Jdu — lup — a je zhasnuto (22.9.2003)

Tlu­čte a bude vám natlu­čeno (22.10.2003)

Těžký je život s más­lem (26.10.2003)

Máslo z myšího mléka (31.10.2003)

Když chybí chléb (5.11.2003)

Per­manentní vánoce (20.11.2003)

Ad nauseam 2 (24.11.2003)

Co je zase s tou plo­chou (27.11.2003)

Úniknout z šedi rea­lity (30.11.2003)

Mají satanisti album vánočních koled (24.12.2003)

Kurva, jestli tohle není deka­dence (31.12.2003)

Ana­lýza (z máslo archivu) (13.2.2004)

Vztah másla a jedince (5.3.2004)

Ty vole, bylo to fakt boží! (15.3.2004)

Ódy na máslo bez názvu (1.5.2004)

Pomník (4.5.2004)

Roz­pol­cenost (10.5.2004)

Všechno už tu bylo (28.5.2004)

Zma­tená zpráva o stavu másla (13.8.2004)

Sen o másle (5.10.2004)