16. května 2003

1851

Je těžké plnit, když nikde nic není. Přesto jsem se smál všem teo­riím o spiknutí, pro­tože jen já vím pravdu. Klíč od vlast­ních dveří jsem našel naschvál v Bílé velrybě, str. 31 — tučně zvý­raz­něno: Podivná volba prezi­denta… Velký boj v Afghánistánu. Hahaha ha.

Napsáno 1851150. výročí.

P.S.: V roce 1851 se Afghánistán psal se dvěma ef.