10. července 2003

Máslo v rozhlase

Prý máme vyhlašovat hacky dřív než týden před konáním. I měsíc je lidem málo! Já zas mys­lím, že týden je ako­rát a měsíc je moc. Čtyři týdny napja­tého oče­kávání bychom nemu­seli přežít bez následků…

Co se týče záznamů a pořízených potvrzení, je to víc než špatné. Nikdo nás nekon­tak­toval, nikdo nic nepře­dal, jako obvykle. Takže máme jen nějaké fotky z Brna. Ty se v dlouho chys­tané gale­rii hacků určitě objeví. A to není všechno — pořad Čajovna o Rea­lity Hacku #002 na Náměstí repub­liky bude odvy­sí­lán příští středu (16.7.2003) mezi 19:0019:15 na stanici Vltava. Stejně jako minule půjde sice o rea­litu poněkud předžvýkanou, ale ale­spoň se pro­cvi­číme v dešifrování.

A na závěr malý vzkaz pro Marka Hejduka z praž­ské pří­lohy Mladé fronty Dnes: Ano, uznáváme, že pět dní čekání na naši reakci je nesne­si­telně dlouhá doba a že si už jen proto žádnou odpo­věd neza­slou­žíme, takže jen — škoda, že letos okur­ková sezóna skon­čila dříve, než začala. Naše zástup­kyně pro média se na vás už tolik těšila!