27. listopadu 2003

Co je zase s tou plochou

Nedávno jsem v tramvaji vysle­chl nesmy­slný a zby­tečný roz­hovor. Účastnil se ho mladý baculatý manžel­ský pár a jejich malé dítě, fas­ci­novaně zíra­jící z okna na výdo­bytky prů­mys­lové a vědecko­tech­nické revoluce.

Žena: Cos mi to zase udě­lal s tou plochou?

Muž: Kdy?

Žena: Tys tam zase při­dal nějaký nový spouš­tě­dlo na Internet!

Dítě: To je autobuf!!!

Muž: No…

Žena: To přece takhle nejde!

Muž: ?

Žena: Ty to vždycky nějak doje­beš! Kdo se v tom potom má vyznat??

Dítě: To je náquadní auto!!!

Takhle skon­čit nechci.