19. dubna 2003

Butyrizmus politické praxe

Defi­nice: res pub­li­cae, butyrizmus poli­tické praxe.

Těžký dusot okované obuvi strejdy Osuda na chodbě za vašimi dveřmi vás možná při­měje dívat se na svět jinýma očima. Očima, z nichž jste sňali nános laci­ného okci­den­tálního margarínu ýzy livin a vpravdě se asi divíte, nešálí-​li vás zrak. Pár měsíců po vol­bách, nebo tak nějak. Nevo­lil jsem. Je to ztra­cený čas. Takhle věci nefungují. Čítávám s jis­tým obdivem komen­táře v jednom e-​zinu, kde se den za dnem objevují stejně odfláknuté pseudo-​politologické komen­táře a kde se následně rojí udatní všeznalci a kydají své před­sudky na jim podobné, kteří nedbají a kydají též. Asi před čtyřmi lety se mi dostavilo volič­ské satori:

Jednou si tady, sestry a bratři, pěs­tujeme zastu­pi­tel­skou demo­kra­cii, tak se nedivme, jaké psí ;) kusy nám ti poli­tici dělají. Oni vůči nám NEMAJÍ a ani necítí žádnou zod­po­vědnost, oni si zkrátka dělali, dělají a budou dělat, co se jim zamane. Proč by sakra taky neměli, co? A co my s tím nadě­láme, he? Nebu­deme je příště volit? Báječný nápad! No to si úžasně pomů­žeme, pro­tože vyhraje nějaká jiná parta, která má némlich ty samé spády — chtějí z těch 4 let vytřís­kat co nej­víc. Pro sebe, of course. Co od nich pro­bohy kdo čeká jiného? Ale ano, vážení přá­telé, voliči nacpeme do hu… úst cuk­rový špalek soci­álních sítí* nebo nulových daní* (* neho­dící se poplivte a zohavte v něja­kém dez­infor­mačním médiu) a on ten blb bude zti­cha, dumlaje naše cuk­rátko. Vy někdo věříte tomu, co vám poli­tik nabu­lí­kuje???? Fíha a na ježíška taky věříte???

Máslo? Jíst!