Butyrizmus jako smysl

5. dubna 2003

Butyrizmus jako smysl

Definice: butyrizmus, všeprolínajícím motivem Veškerenstva je idea i hmotná podstata másla.

Nic nemá vnitřní smysl. Odhlédneme-​li od paradoxnosti tohoto tvrzení z hlediska lingvistického (nic nemá smysl / vše nemá smysl / nic má NEGACE-​smysl), zůstává tu jasné poselství, že Vše plyne beze smyslu. Postmoderní i premoderní filozofové, zmateni testosterony, nahalucinovali tuny blábolů, ať už nacházejících onen neexistující smysl nebo tvrdících, že smysl jako takový neexistuje vůbec. Pah. Blbost. MÁSLO. To jim uniklo... Butyrizmus je vnějším smyslem, smyslem vneseným a drženým, smyslem vpravdě lidským. Nelze mu vzdorovat, jako nelze vzdorovat molekulám acida butyrica, vznášejícím se v množství téměř zanedbatelném v nadbytku trapných molekul abundantního dusíku, marginálního kyslíku, otravného karbondioxydu, inertních inertů a průmyslových zplodin. Prostě JE. Filozofie, jež je náboženstvím i vědou per definitiam, kružnicí i povrchem koule. BYTÍ an sich.

Máslo? Jíst!

Další záznam: Naplno pracovat
Předchozí záznam: Praha, Brno, Hypernova, Makro
Autor: Jíst
Sbírka: Blog