23. června 2003

Splašený kalendář

Až na vás padne období, kdy vám vůbec nic nevy­chází, kdy se čas splaší a začne dělat nesmysly a kejkle, až pomys­líte na to nej­horší a budete zma­teni stát upro­střed toho světa, který nechápete, zkuste se zamys­let. A pak zkon­t­ro­lujte rok na kalendáři.