20. března 2003

Saddám Husajn neexistuje

Sad­dám Husajn nee­xis­tuje. Je to jen vir­tu­ální kon­strukt, který si kdysi vytvo­řila média, aby měla někdy v budoucnu o čem infor­movat. Pro­blém je v tom, že Bushovi to zapo­mněli říct.