7. června 2003

Opravují synagogu

Uplynuly tři měsíce a na Andělu začali opravovat zdevas­tovanou syna­gogu. Už kolem ní postavili lešení a poru­šili rovnováhu pro­storu. Kdo se tam nebyl podívat, už to nena­praví. Za další tři měsíce zaniknou i poslední zbytky krásného kon­trastu a vizi pochmurné budoucnosti nahradí obraz něčeho ještě horšího — ste­rilní nablýskaný svět železa, betonu a komerce, ze kte­rého už není úniku ani ve formě staré víry.

Je to zvláštní. Dokud byla syna­goga pone­chána na pospas zubu času, půso­bilo to sice nepa­t­řičně, ale místo si díky tomu udrželo svého ducha. Navzdory hyperhrůzám okolo. Obávám se, že až bude po rekon­strukci, nezů­stane po něm ani památky. Vítejte v disneylandu, kde je všechno perfektní, kde nikdo neu­mírá a kde jsou všichni šťastní. Dokud nezjistí, že být šťastný je v novém světě jednou ze základních povinností.