Deník

Obsah celého deníku:

Úvodník (1.5.2002)

Konec světa (2.5.2002)

Síťovaní (3.5.2002)

Foto­apa­rát (4.5.2002)

The Parking Lot is Full (5.5.2002)

Roz­hlas (6.5.2002)

Jedno­hubky (7.5.2002)

Syrre­a­lis­mus (8.5.2002)

Tero­risté (9.5.2002)

Ulice (10.5.2002)

Glo­ba­lizace (11.5.2002)

Cos­mo­boy (12.5.2002)

Divno (13.5.2002)

Cyber­co­mics (14.5.2002)

Druhé město (15.5.2002)

Nic (16.5.2002)

Horečka (17.5.2002)

Radiká­lové (18.5.2002)

Blood pool (19.5.2002)

Klub elegánů (20.5.2002)

Národ (21.5.2002)

Tanec (22.5.2002)

Rodiče (23.5.2002)

Podni­ka­telé (24.5.2002)

Práce (25.5.2002)

Alchy­mie (26.5.2002)

Filo­zofie (27.5.2002)

Reklama (28.5.2002)

Psy­cho­logie (29.5.2002)

Ciga­reta (30.5.2002)

Výkyp (31.5.2002)

Tramvaje (1.6.2002)

Pedestrian Killer (2.6.2002)

Lidé (3.6.2002)

Svo­boda (4.6.2002)

Zrůdy (5.6.2002)

Tau­to­logie (6.6.2002)

Akvá­rium (7.6.2002)

Mozek (8.6.2002)

cs_​world 2000 (9.6.2002)

Doko­na­lost (10.6.2002)

Ide­ální život (11.6.2002)

Momenty (12.6.2002)

Kri­tika (13.6.2002)

Hack (14.6.2002)

Kopí­rování (15.6.2002)

Win­dows XP (16.6.2002)

Život (17.6.2002)

Fil­try (18.6.2002)

Slova (19.6.2002)

Konec sys­tému (20.6.2002)

Zná­mosti (21.6.2002)

Rekre­ační filo­zofie (22.6.2002)

Who would you kill (23.6.2002)

Tekuté máslo (24.6.2002)

Slon na jaho­dách (25.6.2002)

Kraj předků (26.6.2002)

Střední třída (27.6.2002)

Postup (28.6.2002)

Smysl života (29.6.2002)

Jesus Dress Up (30.6.2002)

Bez netu (1.7.2002)

Množme se (2.7.2002)

Jedna sít vládne všem (3.7.2002)

V pekle bez brýlí (4.7.2002)

Pří­tel psy­chopat a syn v blázinci (5.7.2002)

O vztazích (6.7.2002)

Homepage (7.7.2002)

Ještě k partner­ským vztahům (8.7.2002)

Pramáti a pri­máti (9.7.2002)

Zastavte máslo, chci vystou­pit (10.7.2002)

Dnešní spá­nek je zdů­vodněn zít­řejším vstáváním (11.7.2002)

Perla z prázdna (12.7.2002)

Otřete to zatra­cené máslo (13.7.2002)

Gimp Roulette (14.7.2002)

Zpátky do Afriky (15.7.2002)

Oku­pace je špatná věc (16.7.2002)

Východ, západ (17.7.2002)

Pauza I (18.7.2002)

Pauza II (30.7.2002)

Intergalak­tická slu­žební cesta (10.10.2002)

Co jsem se nau­čil o komu­nikaci (12.10.2002)

Dneska to musím vzdát a živit se jinak (15.10.2002)

Brutální násilí v exklu­zivním balení (17.10.2002)

Nena­sytí se oko viděním, nena­sytí se ucho sly­šením (20.10.2002)

Co dál (22.10.2002)

Ano, ros­tou (25.10.2002)

Život je jeden velký hack (12.11.2002)

Dobře? Špatně? A záleží na tom (18.11.2002)

Snadné a zby­tečné je popi­sovat všední život (19.11.2002)

Ošk­livé počasí se pře­stě­hovalo dovnitř (2.12.2002)

Pohan­ské saturná­lie v pri­mi­tivně křesťan­ském hábitu (15.12.2002)

Darkeři mě nechali ve štychu (29.12.2002)

Pět litrů do dvou­li­t­rové láhve (10.1.2003)

Mladí, per­spek­tivní, ale osamělí lidé (14.1.2003)

Břink, něco křuplo (31.1.2003)