11. března 2003

Na vlastní pěst

Vypadá to, že pocit bez­na­děje se letos opoz­dil. Místo aby to vyšlo na Vánoce, objevil se až teď. Asi budu muset zauvažovat nad jednou věcí. Nad sebou. Když se každý z vás zamyslí nad sebou, upřímně… No? Kdo je podle vás ta nej­ob­jek­tivnější osoba na světě? Bez před­sudků? Přece vy sami. A pak. Badabum. Velký badabum. Není tak uplně snadné žít. Není tak snadné pra­covat a uchovat si i jiné myš­lenky než na sex, TV a chlast. Ačko­liv se to může jevit jako trivi­ální, když se roz­hodnete žít podle sebe, jedete sám na sebe. Na vlastní pěst. A ide­ály mizí rych­leji než peníze z vytu­ne­lovaných bank…