21. března 2003

Zatlučte okna, zamknětě dveře. Meditujte

Nakupte si jídlo a pití na čtyři týdny. Zatlu­čte okna, zamknětě dveře. Odpojte televizi od antény a počí­tač od netu. Telefony, rádia, hodiny a noviny i časopisy mladší než rok peč­livě ukryjte na dno skříně. Odpo­čívejte. Pře­mýš­lejte. Medi­tujte. Čtěte. Nemys­lete na okolí. Vydejte se na intergalak­tickou slu­žební cestu. Pro­žijte měsíc bez zahl­cení infor­ma­cemi. Vychutnejte si ten bož­ský klid!