16. června 2003

Utrus svůj hlas

Tak nám paní Nová­ková zastře­lili toho EU aneb netrus trus.

Pro-​protegé; EU mi sice v žaludku neleží, neb v ní žiju, a nadšením z toho neskáču, alébrž se jeden modlí abyvěvá blb­cuom slu­chu nebylo přáno. Na druhou stranu ty druhobřehé, euros(k)eptické blá­boly mi taky už lezou krkem… Ani jedna strana, pro i proti, krom heslovi­tých emočně pro­mo­čených blá­bolů, namnohdy ničím nepod­ložených, neumí sdě­lit nic relevantního.

Pánové skep­tici, vše záleží na lidech a ne na sys­tému. Když se sebe­lepšího sys­tému chopí kre­tén, nic než kre­tenizmus z toho nebude. Maxi­málně kre­tenis­si­mus. Vice versa to neplatí, mudrc z kre­tén­ského sys­tému, jakož ani z jalovice tele, nic moud­rého nevymámí…

Nestálo by za to spíš uvažovat o efek­tivnějším poli­tickém sys­tému, než si tu vyplachovat ústa citáty Haš­kem, kte­rého nedávno jakýs moudrý pravi­čák ozna­čil za bolšána. Pánové ten revo­lu­ci­o­nář a bolševik měl lidi pře­čtené do mrtě… Pře­čtě si Obecní volby a pochopíte, že to je o Nás, o lidech, kteří mlží, intri­kaří, kroutí se, kupeckou alge­brou měří kul­tůrnost. Dtto Švejk. Nebo zkuste Čapka… kdo ho ale ještě dneska čte?

EU není ani špatná, ani dobrá, být nemůže, EU není člověk. Ale lidé roz­ho­dují. Dej volovi do ruky motyku a ukopne si palec. Dej člověku do ruky kostku másla a místo, aby si ji vetkl hbitě na hlavu, neb tam patří, mrhne ti ji do ksiftu se zvo­láním „zmetku“. Já bych si na tu hlavu dal toho másla jen půl, druhou půli bych sežral. Sem prak­tický požitkář.

Máslo? Jíst!