22. září 2003

Jdu - lup - a je zhasnuto

Jen taková drobnost: zají­malo by mě, jestli se vám stává něco podobného. Děje se mi to rela­tivně pravi­delně — v uplynulém týdnu se mi to stalo čtyři­krát. Když se vra­cím v noci domů a pro­cházím pod lampami veřejného osvět­lení, občas některá v okamžiku mého prů­chodu zhasne. Někdy také — avšak spíš výji­mečně — se zhaslá lampa roz­svítí. V úterý to dokonce byly dvě lampy. Netřeba snad ani dodávat, že pokaždé jde o jiný exemplář, na růz­ných mís­tech. Je to nor­mální? Vysávám energii? Nebo je to zna­mení? A čeho?