Analýza (z máslo archivu)

13. února 2004

"Nás ani nezajímá, jestli nás něco zajímá." Tato generační výpověď zdobí zeď domu nedaleko od nás. Anonymnímu umělci se zdánlivě banální větou zdařilo zachytit subjektivní pocit frustrovaných adolescentů a vystihnout jeden z podstatných rysů problematické mozaiky reality postmoderní doby. Již první slovo věty ukazuje na nesamozřejmý, ba překvapivý důraz na skupinu: byli bychom spíše očekávali atomizaci, individualismus; zde jsme naopak konfrontováni s příklonem ke kolektivu, nové formě kmene. Tato soudržnost však má své logické zdůvodnění. V situaci, kdy se tradiční hodnoty rozpadají a vzrůstá nechuť identifikovat se s vnucovanou konzumní společností, se revolta musí opírat o novou strukturu, nejčastěji podmíněnou sociální a generační podobností. Městské subkultury však svoji antisystémovost musí obhajovat: společnost totiž z vyvrženců nijak neprofituje a proto se snaží inkorporovat je zpět.

Skateboarding, sprejeři a hiphop jsou pohlceni trhem, mladí totiž tvoří jednu z nejvýznamnějších zákaznických skupin, i jejich bouření lze výhodně prodat. Pakliže MTV, výrobci oblečení a nápojů a mnozí další vytváří styl, subkultura se stává módou. Právě tehdy je vyznání "Nás ani nezajímá, jestli nás něco zajímá" možnou cestou nezávislosti. Pasivní rezistence/​rezignace jako nová revoluce.

Další záznam: Vztah másla a jedince
Předchozí záznam: Dekadence
Autor: Opravdové
Sbírka: Blog