27. června 2003

Pohřešuje se zelená šňůrečka

Proč jsi nespáchal sebevraždu? Jsi zbabělý nebo zásadový?“

Cítit se prázdný a nevý­slovně bez-​smyslný. A co je horší, při­chází na mě nutkání začít se svě­řovat (ano, těm ano­nymním čtená­řům tam daleko, pro­tože ti okolo mě už toho mají tak ako­rát) a při­tom se ošk­livě a bez­dů­vodně utr­hovat na lidi, kteří mi nic neu­dě­lali, jen mají tu smůlu, že … Jak jen to popsat? Že mají hroz­nou chuť pomá­hat lidem, kteří se zrovna roz­hodli být zlí?

Někteří psy­cho­tici jsou mi sympa­tičtí. Jiní jsou jen otravní. A ještě další jsou psy­cho­tiky jen proto, aby byli něčím zajímaví.

Pitomý život… Nemáte někdo zelenou šňůrečku? :)