31. října 2003

Máslo z myšího mléka

Kdybych byl těžce za vodou, sní­dal bych chléb namazaný domá­cím más­lem z myšího mléka. To je pokrm sku­tečně hodný uspěšného mili­o­náře konzumní spo­lečnosti. Žádný kaviár ani ústřice, drahá vína či kou­pání v šampaň­ském — to je dobré tak pro chudáky, kteří se chtějí pred­vá­dět. Ale pro­dukty z myšího mléka před­stavují úplně novou úroveň. Už jen vydržovat mili­o­nové stádo myší si může dovo­lit jen něko­lik málo lidí na světě. A to není zdaleka všechno — úplně nej­těžší je ten myší dav zvlášt­ními pinzet­kami podo­jit. To musí být hrozná práce. Člověk aby si na to poří­dil středně velkou vesnici nevolníku.

A co dob­rého si dát k obědu? Třeba ome­letu z koli­b­ří­čích vajec. Je to výtečná pochoutka. A kolik koli­b­říků je k tomu potřeba!