1. května 2004

Ódy na máslo bez názvu

Máslo se pojmem stalo.

Máslo ódy má.

Máslo opě­vujme.

Máslo spo­tře­bujme.

Máslo pro­du­kujme.

Máslo.

Máslo mít místo milionu.

Možnost milého momentu mít.

Měna může měřit mdle. Máslo?

Máslo míří mlhou mimo myšlení.

Máma má máslo.

Shrnutí

Máslo při­létlo a psavci zaklekli ke svým off-​line blogům. Než to vydají, bude již den. A to se nesmí stát. Čer­stvé datum a aktuální blog je souná­leži­tost, kte­rou nelze podceňovat.