11. září 2003

Máslosperanto

Cosi se změnilo. Cosi zůstalo stejné. I po roce.

Vedl jsem onehdy jeden moudrý roz­hovor s jedním mla­dým moud­rým mužem o jiném mla­dém moud­rém muži. Ten druhý mladý moudrý muž se jmenuje China Miéville. Nádraží Per­dido. Todos noso­t­ros somos per­di­dos en la nuestra Terra. Pak jsem četl lai­bachov­skýma očima s máselnými čočkami jeden text jakési německé hip hop bandy. A pak jsem napsal velmi dobrý text. Je vážně dobrý. Asi jako já. Ne, je dobrý jako máslo.

Máslo? Jíst!

- — -

Všechno je máslo, nic než máslo.“ Tolik klasik.

Máslo je přežvyk blufu existy vyplutý v čiv vidný.“ Jiný klasik.

Slovník newbutt­spe­aku:

přežvyk — něco zpra­covaného tělem/​myslí

bluf — pod­str­čené cosi, vydávané za něco, čím to není

exista — by mohla být i exis­tence, ale není

vyplutý — něco mezi exkrecí a něžným slovem

čiv — více než smysl

vidný — lze vidět, ale není podmínkou…

New­checklang, lang da futu­rama, rama rama, hare krishna, hare hare, hai­r­dome, boredome,        killdome…

Považuješ to tedy za očistný pseudob­lá­bol?“ zeptal se nonkvazifrikulín.

Jo,“ odpo­vě­děl mu retard.

Gool. Friku­lin on da road again,“ zakon­čil friki.

Jasné > psy­cho­hygi­ena > raci­o­na­lizace > utěk k vysvětlení…

Más­lo­spe­ranto. Newbuttspeak.

Inter­but­te­rial inteligible.Yeah, yeah.

We con­tain con­ta­i­ner with dead­spoken wordtreasures,

más­lo­spe­ranto vjíždí jak nůž do másla.

Wa is da lingo da says of da mel­ting pot soup?

Velt in špígl.

Streetharrypo­ttery.

Butyrum est univer­sumque universalis.

Děláme, to, co jindy, jen kon­text je jaksi v háji,

máme bolehlav z laciného/​zločinného popvína

a přeci…

nenní nic co by nás mohlo zastavit,

we intro­duce the newbutt­speak around the butterglobe.

Más­lo­spe­ranto, Říše Středu,

odkud se šíří kultura

syno­ny­mum sta kve­tou­cích slaměnek

odpo­věď na kul­turní konform-​bankrot

neu­butt­sprache ist welt­sprache, keine schnelle geldmache

lingo for da world to get it,

based on swahilli, rus­sian, udmurt and saami,

kein sprachimpe­ri­a­lis­mus

no privi­lege of education-​reach

más­lo­spe­ranto: není třeba si přesně rozumět,

důleži­tější je číst mezi řádky

lingui­but­te­rist