5. března 2004

Vztah másla a jedince

Již delší dobu se tu neú­čelně mlží. V máselném oku se roz­plizává veš­ke­ren­stvo našich snah. Dlouho­době demo­tivováni se plaho­číme za něčím lepším a všechny úspě­chy nám při­jdou povrchní. Nee­xis­tuje výji­mek. Vše lze roz­pus­tit. Máslo. Je dobré si toto uvě­do­mit. Stejně zby­tečně maří spousta lidí čas pát­ráním, proč tomu tak je. Není třeba. Máslo je odpověď.