1. června 2003

Nedůstojná oslava

29. května 2003 v odpo­ledních hodi­nách se ve vesnici X usku­tečnil pokus o hack rea­lity. Zmar. Celkem 8 nabi­tých bate­rií, 2,25 litru levného, ale kva­lit­ního vína, 2 smotky. Pokus pro­kázal, že lidé již nejeví zájem o haléře. Radši by koruny, desítky, stovky, tisíce korun. Proč?

Zají­malo by mě, zda by lidé uví­tali darovaný roh­lík s más­lem. Mám z toho všeho špatný pocit. Už vám někdo dal něco zadarmo? Už vám třeba někdo zdarma natankoval?