16. července 2003

Pozdrav z expedice II

A to vče­rejší místo je kou­sek od Jih­lavy… Nač jez­dit do Afriky?