Odhalení

26. dubna 2003

Odhalení bývají laciná. I když někdy pěkně drahá...

Dnes to nebudou mléčné žlázy ani žádné jiné primární či sekundární pohlavní znaky, které hodlám odhalit. Dnes půjde o věci podstatně vážnější. Půjde o spiknutí.

Máslo je a bude. Bylo. Je, bylo a bude hlavním cílem všech podvratníků a podvratnic co jich jen Země unese. Nejhorší jsou nacisti. Zavedli výrobu syntetických nasycených i nenasycených mastných kyselin a posléze i tuků. Zrodil se Ahriman másla - syntetický margarín. Ne margarín, starý dobrý margarín, ztužený rostlinný tuk s trochou syrovátky, vody a beta karotenu, ale svébytný, umělý a nezávislý zloduch. Tak jako bůh nestvořil Satana, neb ten se vystříbřil sám, tak ani máslo neobsahuje fraktály syntetického margarínu. Je to čirá esence nepřirozenosti, odklonu, lži a hypokracie.

Mezi největší jeho jména náleží Rama. Poprvé se objevilo toto jméno v Přední Asii, na indickém subkontinentu, kde na sebe vzal syntetický margarín podobu modrého démona s úlisným chováním a bohatou hagiografií. Potom se objevil i Evropě a jinde na světě, drze se kryje za MÁSLOVOU NÁHRAŽKU.

To nejhorší ale přišlo později. Snad dílem neuváženě, snad z mocné pýchy a pocitu moci, profláklo se to nejhorší. Jeden z nejlepších mozků lidstva, analyticky myslící génius, který lidstvo zahltil svými démonickými mentálními zplodinami jako jsou komunikační satelity, orbitální výtahy, samoorganizující se systémy a novelové série s prudce klesající kvalitou. Ano, mluvím o Arthuru Charlesi Clarckovi, veleknězi Ramově.

Kdo jiný by se odvážil, než levá ruka Mocnosti Opovržení, tak otevřeně se přiznat, že se setkal s Ramou?

Všechna odhalení bývají laciná. Mě tohle stálo 30 Kč.

Máslo? Jíst!

Další záznam: Oddychový čas
Předchozí záznam: Nadprůměrně vysocí cestující
Autor: Jíst
Sbírka: Blog