Flash mob

10. září 2003

Během posledních několika týdnů byl objeven loňský Reality Hack #001 a zpětně prohlášen za první flash mob u nás. Jen na ČT jsou stále pozadu, ale tak už to chodí, když někdo především produkuje vlastní svět a cizí fakta jsou až druhotná. Nevadí.

Horší je, že někteří teď považují flash mob a reality hack za synonyma... Ačkoliv se tyto pojmy skutečně do určitě míry překrývají, je zde jeden zásadní rozdíl. Cílem flash mobu je srocení davu. Cílem reality hacku je nabourání skutečnosti a narušení stereotypu, k čemuž někdy dobře poslouží i dav.

Jenže dnes se u nás davování stává módou a každý chce mít svůj dav, alespoň maličký. Za pár týdnů budou zmatené hloučky shromážděných oveček postávat na každém rohu či před každou výlohou a dokonce budou leckdy majitelem oné výlohy placeny. Náhodní kolemjdoucí si zvyknou, stejně jako si zvykli na odpudivé billboardy a epilepticky poblikávající poutače. Nezastaví se, ani se nezamyslí. Každodenní jednotvárnost bude náhlými davy dokonce posílena. Prostě pravý opak hacknutí skutečnosti.

Ne, reality hack neznamená flash mob! Skutečnost se dá nabourat mnoha způsoby. Když se jedna z cest ukáže neschůdnou, vydáme se jinudy. Jak jednoduché! Stay tuned, more to come.

Další záznam: Máslosperanto
Předchozí záznam: Kde jsou sakra ty dveře
Autor: Osvícené
Sbírka: Blog