3. března 2003

Deník budou psát všichni

Vzhle­dem k tomu, že jsem@máslo se roz­hodlo s deníkem na máslu praš­tit, vyvstala otázka co dál. Nějaký čas jsme se o tom radili (však taky v deníku je měsíční pauza a kdoví, jestli nás ještě někdo sle­duje) a dospěli jsme k názoru, že odchod jednoho přece nesmí paralyzovat celé máslo.cz — i když po pravdě řečeno, už se pěkný čas nic moc neděje, nepočítám-​li pěkně uho­zené výlevy na boardu, ze kterých osobně nejsem vůbec moudrý. Jako správní otcové zakla­da­telé jsme pak přišli s pros­tým a zároveň geni­álním řešením: deník budou psát všichni.

Je dost možné, že se v řadě věcí neshodneme, ba je to prav­dě­po­dobné. Ale to nevadí: i hádky mohou být pro­duk­tivní. máslo.cz sdru­žuje lidi si blízké vnímáním urči­tého aspektu pochrou­manosti světa (nebo jak to nazvat), kteří se navzájem respek­tují, ale jejich výchozí pozice i názory na cesty vedoucí ke správnému cíli se velice liší. Budeme rádi, pokud shle­dáte tento netypický deník zají­mavým a hodným vaší pozornosti.

stay tuned. more to come. but­tery divi­sion enjoys the ride.