22. října 2003

Tlučte a bude vám natlučeno

Skoro by si mohl jeden (dva, tři…) mys­let, že s más­lem je to nějaké nahnuté: nic se neděje, sli­bovali jsme hacky a nic neu­sku­tečnili… Deník prázdný. Sku­tečnost je ale mno­hem záhadnější. Z důvodů nezná­mých téměř všichni členové másla změnili svá byd­liště a teď musí: stlou­kat police, stlou­kat máslo, ztlouct sou­sedy, stě­žu­jící si na stlou­kání. Dočasně také tro­chu utrpěla naše konek­tivita, ale jako vždy si udržujeme řízené šílen­ství a hle­díme kalným zra­kem vpřed … já osobně tam vidím klo­básky se zelím a más­lem, ale jiní zase jiné tvary. jist@maslo tam vidí například velký máslo pro­jekt, takže se (ne)bojte a tlu­čte, bude vám taky natlučeno.