19. března 2003

Všechny možnosti jsou špatné

Jaký je roz­díl mezi svo­bodnou spo­lečností a dik­ta­tu­rou? Ve svo­bodné spo­lečnosti si může každý vybrat, kým se nechá manipulovat… Občas je dokonce na výběr i z více než dvou ovlá­da­cích sku­pin a z něko­lika stovek televiz­ních programů.

Kdo si však vybí­rat nechce, tomu zbyde jenom máslo. Nebo sebevražda. Všechny možnosti jsou špatné a nej­horší ze všeho je stát se manipulá­to­rem. Sakra. Proč já? Vyn­dejte mě z toho másla! Nelíbí se mi tady! Vždyť tohle není sku­tečnost, je to fraška!