3. března 2003

Začít znova

Ladili jsme máslo a najednou břink, a všechno bylo jinak. Ladili jsme všechno úplně jinak a zase břink, nic už nebylo na svém místě. A zase břink. A ještě jednou! Všechno je špatně a jsem@máslo to balí…

Tak nějak by se dala shrnout krátká his­to­rie tohoto máselného expe­ri­mentu. Ale je konec. A proto nezbývá než — začít znova! OM+OM vyhlašují konec začátku, ozna­mují dekon­strukci kon­struktu jsem, ruší hru na schovávanou a obnovují deník. Nevěříte?