28. května 2002

Reklama

Jaký je roz­díl mezi nee­tickou a etickou rekla­mou? Nee­tická reklama vyu­žívá nepravdy, aby pod­vedla zákaz­níky. Etická reklama vyu­žívá pravdy, aby pod­vedla zákaz­níky.“ (Vilhjal­mur Stefansson)