29. prosince 2002

Darkeři mě nechali ve štychu

Mňo. Tak darkeři mě nechali ve štychu. Televize jely všude naplno, kapři, dárečky, nervo­zita, vtipní lidé na půlnoční, kteří buď nevě­děli, co mají dělat, nebo byli nato­lik opilí, že nemohli, ani kdyby chtěli.

Silvestr je další podobná hurá akce — co je na tom vese­lého, že bude nový, případně Nový rok? 1. leden — takové hloupé datum, ast­ro­no­micky to není pod­ložené, mysticky taky ne… Na tom se přeci nedá stavět! Takže bojkot číslo dvě — na Silvestra žádný alko­hol! No, ještě uvi­díme, teď jsem nějak bojovně nala­děn, ale dost možná mě to zase přejde…

Ale když už si tedy budu muset zvyknout na datum 2003, tak by to stálo za nějaké před­sevzetí… Jako třeba že máslo.cz bude tro­chu aktivnější! A to snad bude… Onehdá se mi doneslo, že prý bude 1. 1. usku­tečněn rea­lity hack #003 (s tou dvojkou to dopadlo nějak dost divně, radši to nebu­dem roz­pitvávat). OM+OM ale sve­řepě mlčí — možná se to dozvím opravdu až na Nový rok…

A nějaké přání do Nového roku? Jen ať se vám pro­boha neplní vaše sny! Jednak je to určitě kupa zhů­vě­ři­lostí a jednak — na co byste se pak mohli těšit?