12. července 2002

Perla z prázdna

Jsem s deníčkem poněkud pozadu. Skoro týden. Je léto a já se nechci nechat más­lem zni­čit. Přes­tože se Země zrych­luje, já mys­lím pořád stejně pomalu. A exis­tuje spousta věcí, které jsou přednější než zapi­sování postřehů na net.

A nevím co s tím. Je pravi­dlo „každý den jeden záznam“ dlouho­době udrži­telné? Má smysl psát sem vstupy zby­tečné jako třeba tento? Nebylo by lepší nechat den prázdný, když se myš­lenek zrovna nedo­stává? Zatím se snažím pravi­dlo dodržovat, pro­tože stejně se občas převe­dením do textu převratná myš­lenka zcela vypaří a zbyde slátanina, tak naopak se někdy z prázdna vyklube perla.

Ale ne dnes. Dnes už nic. A vče­rejší moudro dopíšu až zítra, aby to bylo zajímavější.