6. května 2002

Rozhlas

Roz­hla­sové stanice jsou ovlá­dány podivnou mafií, která má jediný spo­lečný znak: špatný vkus. Když člověk něko­likrát denně (třeba ve městě, kde má jedno z x při­pi­to­mě­lých rádií nala­děn každý druhý obchod) slyší Jennifer Lopez, Britney Spears, Ato­mic Kit­ten atd atp (a nebo taky Holky z naší školky či jiný nor­ma­lizační popík), nemůže než si decentně ubliknout. Je to horší než špatné.

Nedávno jsem se dozvě­děl, že hodnota uranu, který jsme v rámci přá­tel­ské výpo­moci věnovali SSSR, byla prý v řádech bili­ónů dolarů. Moc fajn. Další důkaz, že komu­nisti si zaslou­žili méně same­tový pře­chod (od kře­sel v ÚV do kře­sel ředi­telů nej­větších firem). Ještě něko­likrát fuj.