10. července 2002

Zastavte máslo, chci vystoupit

Někdy mám pocit, že se Země zrych­luje. Pozo­rujte okolí. Pozo­rujte sebe. Lidé dnes mění své životní hodnoty rych­leji, než si je dokáží uvě­do­mit, neřku-​li si na ně zvyknout. Kdo za to může? Možná naše touha dělat stále něco nového, možná tahle doba, která nám to umožňuje. Dnešní životní styl je uspě­chaný. Ráno vstát (za předpokladu, že jste se v noci dostali do postele), dát si sendvič nebo chleba s velkou vrst­vou másla, hrst vitamínů, 100procentní džus (z gene­ticky upra­vených pome­rančů) a pro lepší náladu a pra­covní výkonnost jednu tabletku extáze (tip: zasuňte si ji do řit­ního otvoru, pak se roz­pouští postupně a látky se uvolňují poma­leji). Vytáh­něte mě z tohoto másla!