Dokonalost

10. června 2002

Mnoho lidí je zřejmě přesvědčeno, že je možné vytvořit genetickými manipulacemi dokonalého člověka. Všestraně inteligentního, tělesně zdatného, naprosto zdravého a tak dále. Někomu se to zdá neetické, ale já zde vidím dva problémy zcela odlišného rázu. Netuším, proč je nevidí i ostatní.

První je neurčitý pocit, že jeden druh dokonalosti vylučuje jiný. Příroda tíhne k rovnováze a souměrnosti. Vytvořením kladu zároveň vytvoříme někde jinde zápor, ačkoliv si ho v první chvíli třeba nejsme vědomi. Příliš mnoho kladů s sebou nevyhnutelně nese příliš mnoho záporů. Nechtěl bych být v kůži a mysli dokonalého člověka. Nebo je to jen strach z neznámého? Každopádně je fakt, že příliš geniální jedinci často spáchají sebevraždu ještě dříve, než stačí dospět. Jejich životopisy typu "ve třech letech se naučil číst a psát, v sedmi začal programovat, ve třinácti řídil vlastní firmu, v patnácti spáchal sebevraždu" nejsou veselé čtení. Chcete geniální dítě?

Druhý neviditelný problém - dokonalý člověk musí nevyhnutelně pochopit, že systém je špatný. Odmítne hodnoty společnosti, která ho vytvořila. Nebude se cítit svázaný nesmyslnými pravidly. Pokud společnost učiní jedince dokonalým, ztrácí tím schopnost ho ovládat. Chcete dokonalého člověka? Proč ne. Stvořte ho a on vás zničí.

Lékař: Vaše dítě trpí příliš vysokou inteligencí.

Matka: A je to vážné?

Lékař: Ale vůbec ne! Předepíšu mu léky, do rána to bude v pořádku.

Další záznam: Ideální život
Předchozí záznam: cs_world 2000
Autor: Jsem
Sbírka: Deník