25. května 2002

Práce

Pozo­ruji, že čím víc práce mám (mám ji opravdu požeh­naně a pokud ji nezvládnu, může to mít i dost vážné následky), tím víc času trávím kou­káním do stropu, psaním a uvažováním o másle a pose­dáváním po hos­po­dách a kavárnách. Jsem do značné míry pánem svého času, takže si to moje okolí ještě neu­vě­do­milo, ale ter­míny jsou neú­prosné. Jak to asi skončí? Výmluvy, omluvy, nebo se na ně prostě vyseru a ani nikam nepů­jdu, nechám se hospi­ta­lizovat na psy­chi­atrii s burn-​out dia­gnó­zou a budu se jim v duchu smát, jak jsem je převezl? A ještě poslou­chám hudbu, větši­nou jedno cd třeba 5x dokola. A pak zas jiné. Na jednom počí­tači spi­ri­tuály, buena vista social club, colorfac­tory a kla­siku. Na druhém autechre, soun­d­track z mat­rixu, run lola run, squa­repusher a různé techno. To se mám! Mladý a úspěšný (jen do toho solárka ještě nechodím).