Vztahy

6. července 2002

V poslední době jsem potkal již tři známé, dvě slečny a jednoho mladého muže, jejichž partnerské vztahy mi připadají divné. Všichni mají dlouhotrvající známost. A všichni vídají své "lásky" přibližně jednou za týden, ač žijí ve stejném městě, ne více než půl hodiny cesty od sebe. Kdyby chtěli, mohli by společně i bydlet. Ale nechtějí a já to nechápu. Všichni ti mladí lidé působí dojmem, že spolu chodí jen pár týdnů nebo měsíců. Určitě bych nehádal, že jsou "spolu" už dva až tři roky. Slovo "spolu" je tu v uvozovkách naprosto právem. U některých z nich to zašlo tak daleko, že naprosto běžně dochází k situacím podobným té, kdy slečně volá přítel a ona nejen že není ráda a nerozveselí se, ale je dokonce otrávená, že se musí plahočit po schodech do prvního patra k telefonu. Taková dálka! Celých 20 metrů... A tak to chodí u všech šesti exemplářů. Nebo spíš u tří, protože u všech párů tento typ "sou"žití jednomu z partnerů nevyhovuje, ale ve vztahu setrvává, protože druhou či druhého miluje...

A já si lámu hlavu, jestli má tohle cenu. Naprosto jasně vidím, jak to skončí. Nevydrží jim to. A jestli spolu třeba po pěti letech začnou žít, budou se najednou hodně divit. Dokonce i jindy lživé statistiky mi dávají za pravdu - spolužití párů, které spolu začaly žít po příliš dlouhé době, prý nebývají úspěšná. Stejně jako ta, která začala naopak po době přespříliš krátké. Tak proč spolu proboha ti lidé zůstávají? Logika pro ně bohužel neplatí a tohle všechno pochopí teprve až bude konec. Dojde na má slova. Vztahy zamrzlé na počátku jsou o ničem.

Dále také nevydrží vztahy všem těm, kteří svou lásku "získali" tak, že do ní půl roku hučeli, až nakonec ze zoufalství povolila, přestože o ně vlastně vůbec nestála. Neboť takový vztah trvá jen do té doby, než milovaná osoba potká prvního dalšího. Mohou se snažit sebevíc a přesto ji ztratí dříve či spíš o něco později, neboť celý takový vztah je od počátku rovněž o ničem.

Mohl bych prorokovat dál, ale to by také bylo o ničem. Stačí už jen malé poučení: Nesetrvávejte v nesmyslných vztazích, nemá to vůbec smysl a nakonec vám stejně zbydou jen oči pro pláč.

Další záznam: My Homepage
Předchozí záznam: Psychopati a blázni
Autor: Jsem
Sbírka: Deník