Lidé

3. června 2002

Opět MHD. Zřejmě nevyčerpatelný zdroj neuvěřitelných příhod...

Šel jsem nedávno v noci domů a čekal na tramvaj. Na protější zastávce nějaký člověk zabil holuba a druhý mu to vyčítal. Pak vzal mrtvolu toho nebohého tvora a šermoval s ní tomu prvnímu před obličejem. Lidé ztratili úctu k životu. Lidé ztratili úctu k druhým bytostem. Co všechno ještě lidé mohou ztratit? A není to zvláštní, kolik podivných příhod se děje právě na zastávkách? Myslím že by nebyl od věci nějaký seriózní výzkum. Když mi poprvé namířil člověk ke spánku pistoli, bylo to na zastávce MHD. Na rušné zastávce v centru města a dvacet metrů od policejní služebny. A lidi? Ti si ničeho nevšímali. Kladu si otázku proč. Je opravdu tak těžké být lidský a projevovat své city či obavy nebo je to jen pohodlnější? Někdy mám strach, že másla je příliš.

Další záznam: Svoboda
Předchozí záznam: Pedestrian Killer
Autor: Jsem
Sbírka: Deník