Smysl života

29. června 2002

A ještě jednou smysl života... Podle Viktora E. Frankla nemůže být smysl dán, ale musí být nalezen - dávat smysl by směrovalo k moralizování. Frankl strávil asi 3 roky v různých koncentračních táborech a své názory takřka nezměnil. Proto by neměl být brán na lehkou váhu, když říkal: "Člověk může přežít pouze tehdy, když žije pro něco. To samé platí o přežití lidstva. Pouhé přežití nemůže být nejvyšší hodnotou. Být člověkem znamená být zaměřen a zacílen na něco, co není opět on sám."

Je hledání smyslu nevyhnutelné?

Ludwig Wittgenstein na to zase šel odjinud. Ukazuje, že o světě v jeho celkovosti bychom se mohli něco dozvědět jen tehdy, kdyby nám bylo umožněno z něho vystoupit. Pokud by ale toto bylo možné, pak už by tento svět nebyl celý svět. Takže vzniká paradox. Poněkud zacyklený.

"K odpovědi, kterou nelze vyslovit, nelze vyslovit ani otázku. Záhada neexistuje..." (Ludwig Wittgenstain)

Co z toho plyne? Tento záznam v deníčku je nezábavný a vcelku k ničemu, ale něčím jsem dnešní den vyplnit musel. Ať si to každý přebere, jak uzná za vhodné.

Další záznam: Jesus Dress Up
Předchozí záznam: Postup
Autor: Jsem
Sbírka: Deník