9. května 2002

Teroristé

Podle mne nee­xis­tuje žádná Al-​Kajda. Kdyby totiž jakáko­liv tero­ris­tická mezi­ná­rodní síť byla, určitě by už dávno zaú­to­čila. Mys­lím si, že kdybych chtěl a měl tro­chu času a peněz (nijak spe­ci­álně moc!), tak bych mohl vyho­dit do povětří kde co. Stačí nafta, hno­jivo, železný šrot… Návody jsou běžně dostupné na netu. Usáma, jestli tedy vůbec exis­tuje, se dnes nej­spíš roz­valuje někde na Bahamách, má po plas­tické ope­raci na účet CIA a směje se, až se za bři­cho popadá. Ale možná se pletu.

Jsem tak una­vený, skoro usínám s hlavou na klávesnici. Návod č.2 si nechám tedy na zítra.