Zpátky do Afriky

15. července 2002

Předevčírem zmíněný Tibet je velmi zajímavá země. Každý o ní mluví a nikdo tam nebyl. Před více než padesáti lety byl tento feudální stát obsazen komunistickou Čínou a od té doby je okupován. Čínské chování je ctiteli lidských práv všeobecně odsuzováno a opravdu bylo nechutné. Dokonce i etnické menšiny, které byly v nezávislém Tibetu utiskovány a během obsazování stály na straně komunistické armády, se již po několika letech zapojily do protičínského odboje... Všichni se tedy snaží všemožně dávat čínské vládě najevo, že nemá právo v Tibetu být, měla by se stáhnout a dát horskému státu samostatnost. A navíc je to zrovna v módě.

Jenže je to tak jednoduché? Číňané skutečně nemají právo tam být. Ale... Přišli před padesáti lety. A jen o nějakých pár století dříve Evropané ještě příšernějším způsobem obsadili celý americký kontinent, přičemž se k původním obyvatelům chovali dokonce mnohem nechutněji, než Číňané k Tibeťanům. Jakkoli se nám to dnes může zdát neuvěřitelné, bylo tomu skutečně tak. A to ani nemluvím o všech dalších částech světa...

Ano, Číňané skutečně nemají v Tibetu co dělat. Je proto bezpodmínečně nutné něco udělat! Já mám naštěstí skvělý plán:

  1. Nejprve je třeba, aby americká armáda pod záštitou OSN vyhnala Číňany usídlené v Tibetu z jejich domovů a obnovila nezávislý Tibet.

  2. Po tomto velkém úspěchu se US Army přesune do Čech a Polska a vyžene Čechy a Poláky ze Sudet, aby se mohli vrátit vyhnaní Němci. Alespoň na chvilku.

  3. V rámci vítězného návratu na americký kontinent srovná US Air Force většinu amerických měst se zemí a obyvatele (kromě potomků Indiánů) evakuuje tam, odkud přišli jejich předkové. Míšenci budou mít na výběr.

  4. Potom se vojsko vrátí přes Grónsko a Island do Evropy. Vyžene Angličany z Británie a až je požene přes celou Evropu, budou s nimi do Asie putovat i ostatní národy, přičemž Finové a Maďaři budou mít přednost. Přesný postup zpětného stěhování národů stanoví renomovaní historikové.

  5. Nakonec budou lidé všech kontinentů nahnáni do rezervace ve středovýchodní Africe, kde spolu budou šťastně žít v míru a v souladu se všemi lidskými právy. Na ostatních kontinentech se časem znovu prosadí původní obyvatelé - bude z nich ráj zvířat i rostlin.

Naprostá nádhera!

Další záznam: Okupace je špatná věc
Předchozí záznam: Gimp Roulette
Autor: Jsem
Sbírka: Deník