Opravdové

Zaklá­da­jící člen sku­piny máslo.cz. Člen Spo­lečnosti pro lepší konec světa, bývalý člen Bra­trstva opulent­ních večeří. Praxe v médi­ích. Život v alterna­tivních svě­tech. Nej­lepší bývalý pří­tel člověka.

Oblasti výzkumu dříve: Forma vs. obsah. Pro­blémy komu­nikace. Pří­činy a Důsledky. Rea­lita a meta-​realita. Nor­ma­lita. Spiknutí. Smažený sýr.

Oblasti výzkumu nyní: Káva. Oby­čejní lidé. Kaňky a laňky.

Vztah k máslu: Nos­tal­gický až pře(d)vařený…

Sou­časný stav: Nestaví. Ani nezpo­maluje.

Zvláštní zna­mení: Pře­hazuje si u jídla nůž a vid­ličku.

Zápisky tohoto autora:

Pauza II (30.7.2002)

Deník budou psát všichni (3.3.2003)

Máš vlasy jako Ježíš Kris­tus (17.3.2003)

Sovi­nec (24.3.2003)

Jednoho dne jsem nic nechápal (27.3.2003)

Jak je důležité neu­stále naplno pra­covat (7.4.2003)

Trpím ira­ci­o­nální averzí (10.4.2003)

Nemít žádnou práci — dělat si co já chci (14.4.2003)

Oddychový čas (29.4.2003)

All your but­ter are belong to us (7.5.2003)

Malá noční hudba (18.6.2003)

Pohřešuje se zelená šňůrečka (27.6.2003)

Pozdrav z expe­dice (15.7.2003)

Pozdrav z expe­dice II (16.7.2003)

Lead Don’t Follow (16.8.2003)

Úspěšní a úžasní (18.8.2003)

Prase ve tvaru sekané (19.8.2003)

1968 vs. 1984 (22.8.2003)

Měl jsem sen (24.8.2003)

Malá letní pří­loha (30.8.2003)

Jdu — lup — a je zhasnuto (22.9.2003)

Tlu­čte a bude vám natlu­čeno (22.10.2003)

Mají satanisti album vánočních koled (24.12.2003)

Kurva, jestli tohle není deka­dence (31.12.2003)

Ana­lýza (z máslo archivu) (13.2.2004)

Ty vole, bylo to fakt boží! (15.3.2004)

Pomník (4.5.2004)

Všechno už tu bylo (28.5.2004)

Sen o másle (5.10.2004)

Osm let (1.5.2010)

Stárneme a máslo s námi, část I (1.6.2010)

Ty to taky víš (25.8.2010)