25. srpna 2010

Ty to taky víš

ZAS MOC ČTU

už nejsem poeta

duše má nevzkvétá

však Bondy pravdu měl

na smrt jsem nevzpomněl

s kaž­dou svat­bou blíž

vím to — ty taky víš

jsme poslední generace

až se mi chce zvracet

všichni plni elánu

tlu­čem peklu na bránu

PRAHA

na ulici Pod Kaštany

pomí­chaly se mi strany

nejsem v Brně ale v Praze

za omyl se platí draze

pivo bylo za dvacet

teď ho piju za třicet

kul­tury je všude spousta

jsou to samá chutná sousta

stejně na to ale seru

do fot­bálku pětky peru

díky mám se vážně skvěle

a svět míří do neznáma

DÍKY A ZDAREC

ještě brko ubalit

já chtěl bych se dobře mít

žena děti auto dům

podo­bat se robotům

chléb náš vez­dejší nám dej

a jinak se nestarej

díky Bože můžeš jít

zkus se v džungli neztratit

SEN SPLNĚNÝ

vždycky chtěl jsem starší být

kdepak já se budu mít

mys­lel jsem si ve své pýše

teď tu v koutku sedím tiše

svoji malost proklínám

a při­tom se vážně mám

a tak ten sen splněný

je jak límec vlněný

neškrtí mě nelze říct

ale škrábe — do prčic!

NEPO­VE­DENÁ

rýmování už mi nejde

co na tom však komu sejde

smyslu pří­liš nedávaly

i když se mi rýmovaly

veršováním marním čas

měl bych se jít opít zas

budu tro­chu klopýtat

vím to — mám se hodně rád

/​srpen L.P. 2010, někdy pozdě v neděli

dopo­ru­čený hudební dopro­vod: Filip Topol — Chce se mi spát