Máslo

Toto je máslo. Nové, mini­ma­lis­tické a chutnější.

Možná hle­dáte deník?

Mafie:

jsem
oprav­dove
osvi­cene
fil­trovat
inhaluje
jist
namazat
pes­t­ovat
uctivat
mrkat
vni­mat