Inhaluje

Je těžký být in a zároveň se halit.

Oblasti výzkumu: Tajné.

Vztah k máslu: Post­mo­derní dekon­struk­tis­mus a frak­tá­lovi­tost lysergo­vých mys­te­rií mi už leze krkem, ale máslo, to je pošušňáničko.

Sou­časný stav: Těžko říct.

Zvláštní zna­mení: Nemá.

Zápisky tohoto autora:

Par­chant Amor (12.3.2003)

Je pří­jemné být papouš­kem (2.4.2003)

1851 (16.5.2003)

Poze­mek za jedno máslo (4.6.2003)

Když chybí chléb (5.11.2003)