0% missionary, 0% politics, 90% surprise, 99% gift, 100% czech crown

REALITY HACK 002 / MANUÁL

motto: nic není samozřejmé

Použitím tohoto manuálu se stáváte dobrovolným aktivním účastníkem akce reality hack 002. Účast nikoho k ničemu nezavazuje, nejdůležitější podmínkou je naprostá dobrovolnost. Server máslo.cz je patronem reality hack 002, ovšem nepřebírá zodpovědnost za konání účastníků. Pro úspěšné absolvování akce doporučujeme dodržet následující pokyny:

Vzorový příklad pro komunikaci dobrovolníka s náhodným kolemjdoucím:

V případě, že příjemce bude jevit známky znepokojení z poskytnutí podpisu, je možné diskrétně jej upozornit, že nemusí uvést své skutečné jméno.

Prosíme zúčastněné, aby se podělili s ostatními o výsledky reality hacku 002. Pošlete prosím vyplněná potvrzení (scany, případně fotky) na adresu jsem@maslo.cz. Nebo je umístěte na svůj web. Jak chcete. V případě, že nedisponujete potřebnými technologiemi, napište na tutéž adresu místo vašeho bydliště a počet získaných potvrzení a předání bude domluveno individuálně. Spoléháme na účastníky a doufáme, že nedojde k žádným incidentům a nebudete odesílat podvržená potvrzení. Přejeme příjemné prožití reality hacku 002 – a pokud by někdo z vás fotil průběh akce, dejte nám o tom vědět!

S máslem!

stay tuned. more to come. buttery division enjoys the ride.