0% information, 0% fat, 99% reality, 100% buttery.division
 buttery.division

 toto je máslo...

máte také pocit, že něco kolem vás je špatně?
trpíte dojmem, že se proti vám všichni spikli?
nemůžete spát nebo máte divné sny?
všichni okolo vás jsou blázni?
ničí vás pochybnosti?
bojíte se?

to je naprosto pochopitelné. nebojte se. ukážeme vám cestu. máslo.

 <----- oxy moxy ------------------------------------------------->

 žijeme ve virtuálním světě. to, co jsme zvyklí nazývat realitou,
 je umně vytvářený konstrukt. to, čemu říkáme svobodná vůle, je ve
 skutečnosti průsečík různých zájmů, které nemůžeme ovlivnit. celý
 den na nás působí podprahově tisíce vjemů, které pak utvářejí naše
 rozhodnutí. to není obžaloba: to je konstatování.         

 musíme si připustit svou situaci. mnoho lidí je paranoidních: a
 mají proč. ale žádné globální spiknutí neexistuje. je jen máslo. 

 máslo... tak jsme pojmenovali onu neuchopitelnou skutečnost, která
 znamená nic a zároveň všechno. proč lidé cítí, že něco není tak,
 jak by mělo být? proč je všude tolik špatných věcí? proč tisíc
 dobrých jednotlivců vytváří obludný dav? proč se lidstvu tolik
 věcí vymklo z rukou? máslo. to je odpověď.            

 k jádru sdělení se lze dostat mnoha cestami. dlouhodobou meditací,
 osvícením, pomůže-li vám guru, chemickou cestou. ale nic není
 zadarmo. poznání je vždy draze zaplaceno. můžete ztratit čas. nebo
 klid. nebo štěstí. nebo vlastní místo ve světě, případně svět jako
 takový. proto později neplačte, že jsme vás nevarovali. pokud jste
 ochotni odložit růžové brýle a poznat máslo: hodně štěstí.    

 každý chce do nebe. nikdo nechce umřít.              
 
 <----- pop ------------------------------------------------------>

 permanent hack >>                
 fk: peklo? máslo!                
 kom: čas psát ...                
 eco: this is just a part of the plan.      
 /quit (the big butter is watching you)         >> původní stránky                         

© (OM+OM)
 <---------------------------------------------------------------->
stay tuned.   more to come.  buttery division enjoys the ride.
 <---------------------------------------------------------------->