Pěstovat

Bývalé máslo.

Oblasti výzkumu: Výzkum roz­tí­ra­telnosti másla ve stra­to­sféře. Vliv másla na vývoj bez­mo­to­rového čtyř­místného subor­bi­tálního kluzáku na jednostup­ňovém rake­tovém nosiči.

Vztah k máslu: Obe­zřetně neut­rální od posledního pokou­sání při pře­sazování.

Sou­časný stav: Politý, pokou­saný, smradlavý. Lid­stvo mu čumí při výzkumu přes rameno.

Zvláštní zna­mení: Lepí se. Pro­žívá krizi na poli sexua­lity.

Zápisky tohoto autora:

Ty dvě kulky by si každý při­nesl sám (25.3.2003)