Vnímat

Zaklá­da­jící člen pro­mi­nent­ního klubu SSM — Sami Sobě Más­lem, čestný člen Bra­trstva opulent­ních večeří. Telefo­nista 2. úrovně.

Vztah k máslu: Sám sobě más­lem.

Sou­časný stav: Doživotně sebe­de­struk­tivní, šílený, extrémně ohrani­čený (EO).

Zvláštní zna­mení: Nemá.

Oblasti výzkumu: Svě­domí (převážně vlastní). Indivi­dua­lita, souná­leži­tost, iden­tita. Jak uva­řit opulentní večeři pro 15 osob z vody, tabáku a …másla. Bůh.

Nemá žádné vlastní zápisky.